ปลาซาลมอนฟิลเลต์แล่ครึ่งตัวติดหนัง

code: 832610002
หมวดหมู่ย่อย

1.1-1.4 กิโลกรัม. / ชิ้น