กุ้งขาวดิบแกะเปลือกไว้หาง 31-40

code: 831990001
หมวดหมู่ย่อย

1 กิโลกรัม. / แพ็ค
10 แพ็ค. / หีบ