ปลาซาลมอนแอตแลนติก นอร์เวย์ 5-6 กิโลกรัม

code: 831610002
หมวดหมู่ย่อย

5-6 กิโลกรัม. / กระปุก