เนื้อหัวไหล่แกะติดกระดูก นิวซีแลนด์ แช่แข็ง

code: 821290002
หมวดหมู่ย่อย

2.5-3 กิโลกรัม. / ชิ้น