คะวาน โรตี พาราทา เพลน

code: 2171
ขั้นตอนการทำ

แผ่นโรตีแช่แข็ง

หมวดหมู่ย่อย

400 กรัม / ชิ้น