ชาล์ว ดับเบิ้ลโทเมโท่เพสท์ 4.5 ก.ก.

code: 521205
หมวดหมู่ย่อย

4.5 กิโลกรัม. / กระป๋อง
3 กระป๋อง. / หีบ