จามอนดอร์ พลาทิเนียมเซอร์ราโนแฮมโบนเลส

code: 507208
หมวดหมู่ย่อย

4 กิโลกรัม / ชิ้น