แม่พิมพ์ทาร์ต

ขั้นตอนการทำ

Material: 0.6mm Aluminum

SN6061 – Size 70mm*39mm*23mm

SN6064 – Size 72mm*43mm*23mm

SN6065 – Size 76mm*46mm*24mm