อลาวรี่ โพรเซสอีดัมชีส ชนดห่อเดี่ยว 10 สไลซ์

ขั้นตอนการทำ

รหัสสินค้า:

047115U     (200 กรัม x 12 แพ็ค)