การ์เซีย บาคูโร แมนเชโก คูราโด 6 เดือน

code: 20002011
หมวดหมู่ย่อย

20002011 – 3 กิโลกรัม / ชิ้น
20002789 – 880 กรัม / ชิ้น (6 ชิ้น / ลัง)