คอร์แมน คอนเซนเทรด บัตเตอร์ เนยแผ่น ไขมัน 99.9% ฉลากสีแดง

code: 20000478
หมวดหมู่ย่อย

2 กิโลกรัม / ชิ้น (5 ชิ้น / ลัง)