กัลบานี มักนาโนพิคคันเต

code: 20000148
หมวดหมู่ย่อย

2.4 กิโลกรัม / ชิ้น