กัลบานี กอร์กอนโซล่า ครีโมโซ่

code: 20000138
หมวดหมู่ย่อย

20000138 – 1.5 กิโลกรัม / ชิ้น (2 ชิ้น / ลัง)
20000139 – 150 กรัม / ชิ้น (8 ชิ้น / ลัง)