การ์เซีย บาคูโร ริโก เซมิคู ราโด ชีส

code: 20000132
หมวดหมู่ย่อย

3 กิโลกรัม / ชิ้น (2 ชิ้น / ลัง)