กัลบานี มาสคาโพน

code: 20000125
หมวดหมู่ย่อย

20000125 – 250 กรัม / ชิ้น (8 ชิ้น / ลัง)
20000116 – 500 กรัม / ชิ้น (8 ชิ้น / ลัง)