กัลบานี กรานา พาดาโน

code: 20000124
หมวดหมู่ย่อย

20000124 – 200 กรัม / ชิ้น (10 ชิ้น / ลัง)
20000120 – 4 กิโลกรัม / ชิ้น (2 ชิ้น / ลัง)