กัลบานี พามีเจียโน เรจจาโน วีล

code: 20000117
หมวดหมู่ย่อย

36 กิโลกรัม / ชิ้น