อิมพีเรียล แป้งโฮลวีทหยาบ

code: 130112U
ขั้นตอนการทำ

ชนิดหยาบ

หมวดหมู่ย่อย

1 กิโลกรัม / ชิ้น