อิมพีเรียล แยมส้ม

code: 10000514
หมวดหมู่ย่อย

10000514 – 170 กรัม / ขวด (12 ขวด / ลัง)
10001272 – 280 กรัม / ขวด (12 ขวด / ลัง)
10000530 – 15 กรัม / 8 ถ้วย / แพ็ค (12 แพ็ค / ลัง)
10001717 – 15 กรัม / 24 ถ้วย / กล่อง (12 กล่อง / ลัง)
10000509 – 15 กรัม / ถ้วย (100 ถ้วย / ลัง)