อิมพีเรียล คอมพาวด์ บัตเตอร์ ชนิดเค็ม (แบบห่อ)

code: 10000114
หมวดหมู่ย่อย

10 กรัม / 8 ห่อ / กล่อง (24 กล่อง / ลัง)

Sizes
code: 10000114

10 กรัม / 8 ห่อ / กล่อง (24 กล่อง / ลัง)

code: 10000112

10 กรัม / 6 ถ้วย / กล่อง (24 กล่อง / ลัง)

code: 10000108

5 กิโลกรัม

code: 10001013

10 กรัม / 100 ห่อ (6 กล่อง / ลัง)

code: 10000100

10 กรัม / 100 ถ้วย (6 กล่อง / ลัง)