กัลบานี กอร์กอนโซล่าอินเทนโซ่

code: 044301
หมวดหมู่ย่อย

1.5 กิโลกรัม / ชิ้น