อิมพีเรียล พามีซานชีสชนิดหยาบ

code: 041810U
หมวดหมู่ย่อย

1.5 กิโลกรัม. / ถุง
6 ถุง. / หีบ