อิมพีเรียล เกรทเต็ดพามีซานชีส

code: 041808U
หมวดหมู่ย่อย

200 กรัม. / ถุง
12 ถุง. / หีบ