อิมพีเรียล มอสซาเรว่าชีส 2.5 ก.ก. แท่ง

code: 041604U
หมวดหมู่ย่อย

2.5 กิโลกรัม. / แท่ง
4 แท่ง. / หีบ