ดาห์เลีย เนยเทียม (สูตรไขมันปาล์มผสมน้ำมันถั่วเหลือง)

code: 020303U
ขั้นตอนการทำ

จืด

หมวดหมู่ย่อย

5 กิโลกรัม / ชิ้น