อลาวรี่ซีโร่ซอฟท์ ซอลท์เต็ด ซอฟท์ สเปรดดาเลิ้ล (ผลิตภัณฑ์เนยผสม ชนิดเค็ม)

code: 010154U
ขั้นตอนการทำ

Product code:

010154U     (125 g x 4 cups)

010153U     (125 g x 10 cups)