ร่วมงานกับเรา

พนักงานเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่นให้การส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาและก้าวหน้าทางอาชีพ  และให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่ดี เหมาะสมกับสภาพสังคมและความเป็นอยู่

    ซึ่งเรากำลังต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น  ใส่ใจ  และสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร  มาร่วมสรรค์สิ่งดีๆ   ให้องค์กรของเราก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน….

ตำแหน่งว่าง

Assistant Section Manager – Procurement (Food Ingredient)

We’re looking for senior level of Purchasing Assistant Section Manager to handle forFood Ingredient  & Raw Material . To join team & develop purchasing & Sourcing Strategies. Effective negotiate with suppliers to achieve business goals.

Job Descriptions:

 • Ensure that supply agreement optimize total value are in place for purchasing requirement.
 • To maintain and update vendor database system.
 • To ensure that all status report on bid inquiries and purchase order aresubmitted promptly and complete accurately.
 • To order food ingredient such as oil Seed, Sugar, flour from local and oversea vendor and standard are met.
 • To negotiated with supplier by following a certain limit.
 • Measure supplier’ performance against continues improvement standards.
 • Analyze pricing order history, cost saving and increase.

 

Job Qualification:

 • Bachelor degree in Business Administration, Economic, Chemical Science or logistics related fields.
 • 4 – 6 years of experience  in purchasing.
 • Effective Communication skills.
 • Ability to negotiated with supplier and develop purchasing &  Sourcing Strategy.
 • Good command of spoken and written in English.

 

 

Assistant Section Manager – Procurement (Indirect Material)

This position is in charge indirect material department to support indirect material procurement activities including indirect material services. The purchasing is accountable for the leadership to supply Used Procurement staffs, day- to-day procurement activities monitoring, managing supplier relationships,contract negotiation and project cost saving initiative.

Job Descriptions:

 • Sourcing new product or service,approving vendors, and determining when product should be sourced to a single vendor or to  multiple vendor to provide for stable and consistent supply.
 • Collaborates with internal parties to understand demand and supplier trends, and analyzes financial information related to total cost of ownership to identify opportunities for cost reductions.
 • Negotiate purchasing terms and condition with various stakeholders and tenders contracts with suppliers.
 • Resolve problem concerning purchasing and supplier delivery issues.
 • Perform complex procurement requiring,manage meeting, Project schedules and other tasks related to evaluating bids,quotes and proposals an report monthly  saving activities.
 • Manage E-Procurement project such as E-Catalog,E-Bidding including assigning project roles,developing  project timelines, Monitoring project progress and performing related tasks.
 • Review supplier relationship and formulated KPIs for vendor to ensure effective  business relationship
 • Knowledge of SQE (Supplier performance, Suppiler Development and Supplier Audit)

Job Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Engineering ,Supply chain Management, Business management or related field
 • Purchasing or Supply Chain Management Certification preferred.
 • Minimum 5 years of experience in Indirect material purchasing, preferably in Food Manufacturing environment.
 • Fluent with Microsoft Office applications, SAP Experience is as asset.
 • Strong interpersonal, Negotiation and influencing skills.
 • Strong planning skills with ability to handle multiple project thought to completing to manage competing priority.
 • Comprehensive knowledge of data analysis, purchasing practice, pricing structure, product and services vendor relationships, and market analysis for trends.
 • Strong English communication ( spoken and written)

Requirement/Job Descriptions:

 • At least 3 years working in Marketing Field  (Brand Building70% and Promotion 30%)
 • Experienced in  FMCG is preferable
 • Experienced in Retails Marketing
 • Very good skill in information analysis; both in quantity and quality
 • Very good Logical and Positive Thinking with very good Communication Skill
 • Develop and implement a marketing strategies for the products

Qualifications:

 • Thai Nationality
 • Any genders
 • Bachelor Degree or Higher in Marketing, Business Administration or equivalent.
 • At least 3 years solid working experiences in marketing field (preferably FMCG)
 • Excellent written and verbal communication in English language proficiency

ลักษณะงาน   :

 • ดูแลและจำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ติดต่อเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบราคาสินค้าหน้าร้านและโปรโมชั่นต่างๆของคู่แข่งทั้งหมดในตลาดเป็นประจำ
 • นำเสนอสินค้าใหม่ให้สามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ทั้งสินค้าที่ได้รับมอบหมายและสินค้าอื่นๆที่ไม่มีจำหน่ายในเขตลูกค้าที่ดูแล เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
 • สรุปยอดขายของลูกค้าในแต่ละเขตที่ดูแลและวิเคราะห์การขายพร้อมทั้งส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ดูแลช่องทางการขาย จัดหาพื้นที่ และนำเสนอสินค้าเข้าจำหน่าย พร้อมทั้งทำการวางบิลในกลุ่มสินค้า Consignment
 • ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสินค้าและใบคืนสินค้าให้มีความถูกต้อง ก่อนส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการจัดรายการสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • เจรจาต่อรองกับทางคู่ค้า ในเรื่องต่างๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 • ร่วมคิดหาแนวทางอื่นๆที่สามารถช่วยกระตุ้นยอดขายและพัฒนาเขตลูกค้าที่ตนดูแลได้

 

คุณสมบัติ   :

 • ต้องมีประสบการณ์ด้านการขายในหน่วยงานที่เป็น Modern Trade และประสบการณ์ในสายงานFMCG 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word, Excel, Power Point)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลรอบข้างได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมียานพาหนะส่วนตัว

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

3059–3059/1–3 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก
เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

+66 (0) 2 332 8040
(Mon - Fri 8:00 -18:00)
088-0057763
+66 (0) 2 331 6911
[email protected], [email protected]