ผลิตภัณฑ์

สินค้าประเภทนม เนย ชีส

“เคซีจี” มอบผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์