วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นบริษัทชั้นนำ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารรสเลิศ รวมทั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มุ่งมั่น เพื่อการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย”

 

พันธกิจ

เพื่อลูกค้า

เราจะใช้ความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรม ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ ความรู้ในการทำอาหาร
รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ KCG เพื่อสร้างโอกาสในการลิ้มรสอาหารที่แปลกใหม่
ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรต่อสุขภาพ ที่คัดสรรมาจากทั่วโลก มุ่งเน้นคุณค่าของการดำเนินชีวิต และความสำเร็จเชิงธุรกิจ

 

เพื่อผู้ถือหุ้น

เราจะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม

 

เพื่อพนักงาน

เราจะให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงาน ด้วยการดูแล สร้างบรรยากาศ ให้พนักงานทำงานด้วยใจ

 

เพื่อคู่ค้า

เราจะเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จเชิงธุรกิจให้กับคู่ค้า

 

เพื่อสังคม

เราจะดำเนินธุรกิจบนรากฐานของจรรยาบรรณ ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อทุกชุมชนและสังคม

 

ข้อความจากประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

“เคซีจี คอร์ปอเรชั่น” ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 เพื่อนำเข้าสินค้าพร้อมบริโภคจากต่างประเทศ รวมถึงสินค้าระดับโลกประเภทเนยและชีสเข้าสู่ตลาดประเทศไทย

ทำให้กลายเป็นต้นกำเนิดของ 2 แบรนด์ดัง คือ “อิมพีเรียล” และ “อลาวรี่” ซึ่งไม่เพียงสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เรากลายเป็นผู้นำด้านการผลิต

การนำเข้า และการจัดจำหน่ายสินค้าระดับโลกประเภทนมเนยในประเทศไทยอีกด้วย และด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่ให้ความสำคัญด้านความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
และผู้บริโภค รวมถึงเป้าหมายในการผลิตและจัดเตรียมสินค้าคุณภาพที่มีความหลากหลายครบวงจรโดดเด่นด้วยมาตรฐานและคุณภาพชั้นนำ ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ความรื่นรมย์ในรสชาติให้กับผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

kcg-chairmain

ข้อความจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าระดับโลกประเภทนมเนยนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่ท้าทายกว่านั้น

คือความพยายามในการเป็นผู้นำในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ถึงจุดๆ นั้น เราได้ระดมทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำที่สะสมมากว่าทศวรรษ

รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง บุคลากรที่มีความสามารถ และความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับสากล ในที่สุด จุดแข็งในการบริหารกิจการ
ที่โดดเด่นเหล่านี้นี่เอง ส่งผลให้ เคซีจี คอร์ปอเรชั่น สามารถยืนหยัดในตลาด และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมากว่า 59 ปี และยังคงขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตเคียงข้าง
ผู้บริโภคและสังคมตลอดไป

kcg-president