แจ้งข้อร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแส กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ไปรษณีย์ : นำส่ง Whistleblower Center บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิทแขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : +66 (2) 741-7888 

อีเมล : [email protected]

เว็บไซต์ :  https://kcgcorporation.com/about-us/complaintandwhistleblowingpolicy

กระบวนการร้องเรียนแจ้งเบาะแส กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจและการทุจริตคอร์รัปชั่น

    โปรดระบุ Phone (โทรศัพท์) / Email (อีเมล์) เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร / ติดต่อกลับ (ถ้ามี)


    การร้องเรียนโดยสุจริตจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดโดยไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องรับทราบ และจะถูกดำเนินการภายตามที่นโยบายร้องเรียนกำหนด