บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ เทพารักษ์ และบางพลี ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับสมบูรณ์

โดย ดร.วาทิต ตมะวิโมกษ์  Managing Director  ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)  ระดับสมบูรณ์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับรองว่าเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางด้านสังคมด้านแรงงาน มีการบริหารจัดการแรงงงานอย่างเป็นระบบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ใบรับรองมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565