เคซีจี มอบเงินสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

KCG ขออยู่เคียงข้างคนไทย ผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน คุณสุวรรณา มหกาญจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร และ คุณวีระยุทธิ์ กุศลส่งเสริม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  บริจาคเงินจำนวน 950,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โดยมี อ.นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้แทนรับมอบ