รายละเอียดกิจกรรม “ซัมเมอร์นี้มีเฮ อิมพีเรียลพาเฮง”

เงื่อนไขและกติกา   

 1. ชื่อรายการ : “ซัมเมอร์นี้มีเฮ อิมพีเรียลพาเฮง”
 2. ซื้อสินค้ากลุ่ม : อิมพีเรียลคุกกี้เดนมาร์ก ที่ร่วมรายการ ได้แก่
  อิมพีเรียลคุกกี้เดนมาร์ก 50 กรัม
  อิมพีเรียลคุกกี้เดนมาร์ก 100 กรัม
  อิมพีเรียลคุกกี้เดนมาร์ก กระป๋องทรงสูง 200 กรัม
  อิมพีเรียลคุกกี้เดนมาร์ก กระป๋องทรงเตี้ย 200 กรัม
  อิมพีเรียลคุกกี้เดนมาร์ก 175 กรัม
  อิมพีเรียลคุกกี้เดนมาร์ก 315 กรัม
  อิมพีเรียลออริจินัลเดนิชคุกกี้ 315 กรัม
  อิมพีเรียลคุกกี้เดนมาร์ก 500 กรัม
  อิมพีเรียลคุกกี้เดนมาร์ก 630 กรัม
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Imperial Thailand โดยสมัครสมาชิกผ่าน Line Official Account Imperial Thailand โดยการสแกน QR code นอกผลิตภัณฑ์ หรือเลือก Official Account (บัญชีทางการ) พิมพ์คำว่า @imperialthailand ลงไปที่ช่องค้นหา คลิกที่ Imperial Thailand และคลิกเพิ่มเพื่อน 
  • ซื้อสินค้ากลุ่ม อิมพีเรียลคุกกี้เดนมาร์ก ขนาดใดก็ได้ ครบ 99 บาทต่อใบเสร็จรับเงิน (โดยทุกๆ 99 บาทจะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นของรางวัล)
  • ส่งใบเสร็จมาทาง Line Official Account: Imperial Thailand พร้อมเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานรับรางวัล
 4. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 เมษายน 2564
 5. การจับรางวัล 3 ครั้ง เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 (ใบอนุญาตเลขที่ 24-26/2564 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี) และประกาศผลรางวัล : 

  ครั้งที่ 1)  ใบเสร็จที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564 จับรางวัลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทาง Line Official Account: Imperial Thailand  โดยแบ่งรางวัล มีดังนี้  รางวัลที่ 1)  iphone 12 pro 128 GB มูลค่า 36,900 บาท จำนวน 1 รางวัล  และ รางวัลที่ 2) บัตรกำนัล จากห้างสรรพสินค้า Tops Supermarket  มูลค่า 500 บาท จำนวน 50  รางวัล รวมจำนวน 51 รางวัล รวมมูลค่า 61,000 บาท

  ครั้งที่ 2)  ใบเสร็จที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 29 มีนาคม 2564 จับรางวัลวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 31 มีนาคม 2564 2564 ผ่านทาง Line Official Account: Imperial Thailand   โดยแบ่งรางวัล มีดังนี้  รางวัลที่ 1)  iphone 12 pro 128 GB มูลค่า 36,900 บาท จำนวน 1 รางวัล  และ รางวัลที่ 2) บัตรกำนัล จากห้างสรรพสินค้า Tops Supermarket  มูลค่า 500 บาท จำนวน 50  รางวัล รวมจำนวน 51 รางวัล รวมมูลค่า 61,000 บาท

  ครั้งที่ 3)  ใบเสร็จที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 เมษายน 2564 จับรางวัลวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านทาง Line Official Account: Imperial Thailand   โดยแบ่งรางวัล มีดังนี้  รางวัลที่ 1)  iphone 12 pro 128 GB มูลค่า 36,900 บาท จำนวน 2 รางวัล  และ รางวัลที่ 2) บัตรกำนัล จากห้างสรรพสินค้า Tops Supermarket  มูลค่า 500 บาท จำนวน 100  รางวัล รวมจำนวน 102 รางวัล รวมมูลค่า 123,800 บาท

  รวมของรางวัลจำนวน 204 รางวัล รวมมูลค่า 247,600 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
 6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลลูกค้าทางไลน์ จัดพิมพ์ เบอร์โทรศัพท์  และเลขที่ ใบเสร็จรับเงิน นำมาตัดเป็นชิ้นส่วนจับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป 
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่มีรายชื่อผู้โชคดีซ้ำซ้อน และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ 
 8. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดรายการเท่านั้น 
 9. ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตาม คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง
 11. ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงไปเป็นหลักฐานในการรับรางวัลเท่านั้น โดยหลักฐานต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้ พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน ที่ตรงตามชื่อที่ประกาศ และไม่หมดอายุ เพื่อติดต่อขอรับรางวัล
 12. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-5919800 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป 
 14. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 15. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ 
 16. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
 17. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด