สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The1 ปี 2563 เมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ ในเครือ KCG ที่ Tops market หรือ Central food hall

กติกาการเข้าร่วมรายการ

เมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ ในเครือ KCG ที่ Tops market หรือ Central Food hall ครบทุก 179 บาท รับฟรีทันที กล่องถนอมอาหารรักษ์โลกจำนวน 1 ใบ มูลค่า 75 บาท (จำกัดไม่เกิน 2 กล่อง/ 1 หมายเลขสมาชิกเดอะวัน/วัน) โดยรับได้ที่จุดบริการลูกค้า (ของมีจำนวนจำกัด) พร้อมรับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับรางวัล รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. – 22 ก.ย. 2563

ลุ้นรับ Voucher Tops Market มูลค่า 2,000 บาท (สัปดาห์ละ 7 รางวัล) 4 ครั้งรวม 28 รางวัล รวมมูลค่า 56,000 บาท และลุ้นรับเตาอบ Balmuda The Toaster 1 รางวัล มูลค่า 14,900 บาท เมื่อสิ้นสุดรายการ

 • ลงทะเบียนผ่านหมายเลขสมาชิก เดอะวัน เท่านั้น (เพียงแจ้งหมายเลข สมาชิก เดอะวัน ขณะชำระสินค้า)
 • วิธีคัดเลือกผู้โชคดี: จับรางวัลโดยการพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมรายการทุกคนจากหมายเลข สมาชิก เดอะวัน มาจับรางวัลที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 โครงการคิวบิส นนทบุรี ซอย 48  ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 สัปดาห์ละ 7 รางวัล (Voucher Tops Market มูลค่า 2,000 บาท รวม 28 รางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/kcgcorporation จับและประกาศรางวัลตามตารางแนบ (ประกาศรางวัลเวลา 16:30 น.) ผู้โชคดีจะได้รับโทรศัพท์ยืนยันจากทางบริษัทฯ
 • สงวนสิทธิ์สำหรับหมายเลข สมาชิก เดอะวัน 1 หมายเลขต่อ 1 รางวัล (ในกรณีที่จับได้หมายเลข สมาชิก เดอะวัน ซ้ำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ขอมอบรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวให้กับผู้โชคดี) 
 • ผู้โชคดีจะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้ตัวแทน 
 • รับรางวัลหลังจากจบรายการเท่านั้น 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้โชคดีท่านต่อไปแทน ซึ่งจะประกาศให้ทราบผ่านทาง www.facebook.com/kcgcorporation
 • ของรางวัลทุกชนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • พนักงานบริษัทและครอบครัวของ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และบริษัทเอเจนซี่ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฏหมายกำหนด
 • บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของกิจกรรมนี้ รวมถึงการปฏิเสธ การยกเลิก หรือยุติกิจกรรมได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องผลประโยชน์หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง ทางอ้อม ไม่ว่าแพ่ง หรือทางอาญาจากบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายของข้อมูล เนื่องมาจากปัญหาของระบบ หรือทางเทคนิค รวมทั้งการที่บุคคลที่สามนำรูป หรือข้อมูลไปใช้ ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ยินยอมและยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการผูกพัน ตามเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงนี้
 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. – 22 ก.ย. 2563
 • ไม่รวมสินค้าชั่งขาย (Consignment)
ระยะเวลาทะเบียนผ่านหมายเลข The 1 Card
เวลา 00:00-23:59 น.
วันที่จับรางวัลและประกาศรางวัล
ครั้งที่ 126 ส.ค. 63 – 6 ก.ย. 637 ก.ย. 63
ครั้งที่ 28 ก.ย. 63 – 13 ก.ย. 6314 ก.ย. 63
ครั้งที่ 315 ก.ย. 63 – 20 ก.ย. 6321 ก.ย. 63
ครั้งที่ 422 ก.ย. 63 – 27 ก.ย. 6328 ก.ย. 63