สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The1 เมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ ในเครือ KCG ที่ Tops market หรือ Central food hall

กติกาการเข้าร่วมรายการ

เมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ ในเครือ KCG ที่ Tops market หรือ Central food hall ครบทุก 169 บาท รับฟรีทันที กล่องถนอมอาหารรักษ์โลกจำนวน 1 ใบ มูลค่า 75 บาท (จำกัดไม่เกิน 2 กล่อง/ 1 หมายเลขสมาชิกเดอะวัน/วัน) โดยรับได้ที่จุดบริการลูกค้า (ของมีจำนวนจำกัด) พร้อมรับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับรางวัล รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. – 10 ธ.ค. 2562

ลุ้นรับ Voucher Tops Market มูลค่า 2,000 บาท (สัปดาห์ละ 7 รางวัล) 6 ครั้งรวม 42 รางวัล รวมมูลค่า 84,000 บาท 

ลุ้นรับ Apple Ipad mini 5 มูลค่า 13,900 บาท (1 รางวัล/สัปดาห์) รางวัลละ 13,900 บาท รวมมูลค่า 83,400 บาท 

ลุ้นรับรางวัลกระเป๋า Chanel รุ่น Wallet On Chain ขนาด 4.8 × 1.2 × 7.5 นิ้วจำนวน 1 ใบ มูลค่า 79,500 บาท เมื่อสิ้นสุดรายการ

 • ลงทะเบียนผ่านหมายเลขสมาชิก เดอะวัน เท่านั้น (เพียงแจ้งหมายเลข สมาชิก เดอะวัน ขณะชำระสินค้า)
 • วิธีคัดเลือกผู้โชคดี: จับรางวัลโดยการพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมรายการทุกคนจากหมายเลข สมาชิก เดอะวัน มาจับรางวัลที่สตูดิโอ บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด เลขที่ 92/199 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สัปดาห์ละ 8 รางวัล (Voucher Tops Market มูลค่า 2,000 บาท รวม 7 รางวัล, Apple Ipad mini 5 จำนวน 1 รางวัล) และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธผ่านทาง www.facebook.com/kcgcorporation เวลา 17.00น. จับรางวัลวันที่ 6,13,20,27 พฤศจิกายน 2562 และ 4,11 ธันวาคม 2562 โดยรางวัลกระเป๋า Chanel จับและประกาศผลในวันที่ 11 ธ.ค. 2562 ผู้โชคดีจะได้รับโทรศัพท์ยืนยันจากทางบริษัทฯ
 • สงวนสิทธิ์สำหรับหมายเลข สมาชิก เดอะวัน 1 หมายเลขต่อ 1 รางวัล (ในกรณีที่จับได้หมายเลข สมาชิก เดอะวัน ซ้ำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ขอมอบรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวให้กับผู้โชคดี)
 • ผู้โชคดีจะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้ตัวแทน
 • รับรางวัลหลังจากจบรายการเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้โชคดีท่านต่อไปแทน ซึ่งจะประกาศให้ทราบผ่านทาง www.facebook.com/kcgcorporation
 • ของรางวัลทุกชนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • พนักงานบริษัทและครอบครัวของ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และบริษัทเอเจนซี่ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฏหมายกำหนด
 • บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของกิจกรรมนี้ รวมถึงการปฏิเสธ การยกเลิก หรือยุติกิจกรรมได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องผลประโยชน์หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง ทางอ้อม ไม่ว่าแพ่ง หรือทางอาญาจากบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายของข้อมูล เนื่องมาจากปัญหาของระบบ หรือทางเทคนิค รวมทั้งการที่บุคคลที่สามนำรูป หรือข้อมูลไปใช้ ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ยินยอมและยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการผูกพัน ตามเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงนี้
 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. – 10 ธ.ค. 2562
 • ไม่รวมสินค้าชั่งขาย (Consignment)
 • คำขอใบอนุญาต พ.น.1/36 เลขที่ 116/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี