สัมมนา “เคล็ดลับความยั่งยืนของ SME”

Seminar BBL

     “คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ” (ซ้ายสุด) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป เข้าร่วมฟังสัมมนาในงาน “Know-how : เคล็ดลับความยั่งยืนของ SME จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมี “คุณลลนา ธีระนุสรณ์กิจ” (ขวาสุด)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูไนเต็ด  แดรี่ฟูดส์ จำกัด เข้าร่วมอภิปราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก “คุณโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” (คนกลาง) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและเป็นผู้ดำเนินรายการในงานสัมมนาฯ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น  เซ็นเตอร์   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่  21  มิถุนายน 2556  ที่ผ่านมา…