ชาว “เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป” ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันแพ็คถุงยังชีพมอบให้กองทัพบก

 

    ผู้บริหาร และพนักงานชาว เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารรายใหญ่ในประเทศไทย ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันแพ็คถุงยังชีพ ที่บรรจุผลิตภัณฑ์อิมพีเรียล และของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ  จำนวน 2,500 ถุง   เพื่อนำไปส่งมอบและร่วมเดินทางไปพร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยบรรเทาทุกข์ ภายใต้สังกัดกองทัพบก เพื่อช่วยกระจายของไปยังผู้ประสบภัยในจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

และสุดท้าย ขอฝากกำลังใจถึงพี่น้องประชาชนทุกคน ที่ประสบความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้  อยากให้ทุกคนคิดไว้เสมอว่าคุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้โดดเดียว ความช่วยเหลือกำลังจะไปถึง ชาวเคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและแรงใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยดี

     ชาวเคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป ช่วยกันขนถุงยังชีพขึ้นรถทหาร และลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ จ. ชัยนาท