“เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป” ร่วมทอดกฐินบูรณะพระประธานวัดญาณเสน จ.อยุธยา

IMG_0109-5

“คุณวิจัย วิภาวัฒนกุล” (แถวหน้า – คนที่ 9 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, “คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ” (แถวหน้า

– คนที่ 10 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป ร่วมทำบุญทอดกฐิน เพื่อสมทบทุนบูรณะพระประธานภายในพระอุโบสถ ที่ชำรุดทรุดโทรมและไม่ได้รับการซ่อมแซมใหม่มานานหลายปี ณ วัดญาณเสน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยได้ถือปฏิบัติขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) ด้านศาสนาและวัฒนธรรมของทางบริษัทฯ