บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2562

คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) มอบผลิตภัณฑ์ภายในเครือฯ เพื่อนำไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ศูนย์บรรเทาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย