บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล SCM Management Development Excellence Awards 2019

19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ บจก.เอ็มทูเอ็ม เอ็นจิเนียริ่งฯ โดย คุณมนสรร ธีระนุสรณ์กิจ EVP – Domestic Procurement ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร KCG Corporation ขึ้นรับรางวัล “SCM Management Development Excellence Award 2019” ในหัวข้อ “”Win-Win Collaboration” ร่วมกัย Suppliers ของ KCG ในการทำชุดกล่องของขวัญปีใหม่ (Hamper)