บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบผลิตภัณฑ์คุกกีช้อยส์ ตราอิมพีเรียล เพื่อนำไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ศูนย์บรรเทาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย