KCG ช่วยเพื่อนประสบเหตุอัคคีภัย

คุณนวพร  รับคำอินทร์” (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน  บริษัท  เคซีจี คอร์ปอเรชั่น  จำกัด    มอบเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า  ข้าวสาร  น้ำดื่ม  คุกกี้และบิสกิต แบรนด์อิมพีเรียล  ฯลฯ มูลค่ารวมกว่า 60,000  บาท  ให้กับครอบครัวของ      นายพรประเสริฐ     อานแก้ว  (คนที่ 2 จากขวา)  พนักงานบริษัทฯ  ที่บ้านประสบอัคคีภัย  .หนองแค  .สระบุรี  เมื่อหลายวันที่ผ่านมา  โดยทางครอบครัวของพนักงานมีความรู้สึกดีใจ  ปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทและผู้ใจบุญทุกท่าน (22  กุมภาพันธ์ 2560)

ภาพ/ข่าวเพิ่มเติม…. http://www.tnews.co.th/contents/302311