เคซีจี มอบคุกกี้ ตรา “อิมพีเรียล” ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

เคซีจี มอบคุกกี้ ตราอิมพีเรียลให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยยากไร้

IMG_2163

1_2

8 มิถุนายน 2559 คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยคุณวีระยุทธิ์ กุศลส่งเสริม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณดวงสมร พันธุเสน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกิจกรรมเพื่อสังคม มอบคุกกี้ และเวเฟอร์ แบรนด์อิมพีเรียลจำนวน 14,400 กล่อง (1,200 หีบ) มูลค่ารวมกว่า 2,688,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย