มอบคุกกี้ฯ “อิมพีเรียล” เป็นขวัญและกำลังใจให้กับ “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

IMG_3040

คุณตง  ธีระนุสรณ์กิจ” (คนกลาง) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, “คุณดวงสมร พันธุเสน” (คนที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และคุณวีระยุทธิ์  กุศลส่งเสริม” (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เคซีจี คอร์ปอเรชั่น  มอบคุกกี้ บิสกิต และเวเฟอร์ แบรนด์อิมพีเรียลจำนวน 3,168 กระป๋อง (264 หีบ) มูลค่ารวมกว่า 590,880 บาท ให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยมี  คุณฉัตรชัย  พรหมเลิศ” (คนที่ 3 จากขวา) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, “ดร.ปฤถา พรหมเลิศ” (คนที่  2 จากขวา) ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รับมอบเพื่อใช้ในกิจกรรมการกุศล และนำไปเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  อาสาสมัคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา