“รันส์เบอร์รี่ วิ่งเพื่อแม่ ดูแลด้วยไรซ์เบอร์รี่”

      

aaw

คุณดวงสมร  พันธุเสน” (คนขวา) ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณวีระยุทธิ์ กุศลส่งเสริม” (คนซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  เคซีจี คอร์ปอเรชั่น  ให้เกียรติร่วมต้อนรับรศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร” (คนกลาง) รองประธานมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  เยี่ยมชมบูธ  KCG  ที่จัดชิมและแจกผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่  อาทิเช่น ไรซ์เบอร์รี่บัตเตอร์คุกกี้, ไรซ์เบอร์รี่แพนเค้ก  ให้กับประชาชนที่มาร่วมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน  รันส์เบอร์รี่ วิ่งเพื่อแม่ ดูแลด้วยไรซ์เบอร์รี่ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ที่จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนสร้างค่านิยมให้คนที่รักในสุขภาพหันมาทานข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่มากขึ้น รวมทั้งสร้างความผูกพันระหว่างแม่กับลูกผ่านกิจกรรมการวิ่ง สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

IMG_0410-horz

IMG_0442-horz