แบ่งปันสูตรเด็ดจากใจ KCG


คุณดวงสมร  พันธุเสน” (แถวหน้าคนที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,”คุณวีระยุทธิ์ กุศลส่งเสริม” (แถวหน้าขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เคซีจี คอร์ปอเรชั่น  ให้เกียรติต้อนรับ ““คุณสุวิทย์ แสงเสน่ห์” (แถวหน้าคนที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  และคณะนักเรียนจากศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร 30 ท่าน  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการทำเบเกอรี่ เมนู เครปเค้กสตรอเบอร์รี่ซอส,ซูเซทออเร้นจ์ซอส,ช็อคโกแลตบานาน่าเครปโรล และอาหาร เมนู ข้าวหมูอบ,เมี่ยงก๊วยเตี๋ยวไก่ย่าง,ข้าวราดหน้าไก่ ในโครงการแบ่งปันสูตรเด็ดจากใจ KCG”  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทำอาหารและเบเกอรี่ จากอาจารย์ของโรงเรียนสอนศิลปะการทำเบเกอรี่และอาหารอิมพีเรียล(IBAF) ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์  ถ่ายทอดสู่ประชาชนหรือผู้เรียนได้รับทราบและนำไปปฏิบัติจริง เพื่อนำไปประกอบอาชีพ  เลี้ยงตนเองและครอบครัว  โรงเรียนสอนศิลปะการทำเบเกอรี่และอาหารอิมพีเรียล(IBAF)  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

de3e

ee2w