สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมโรงงาน เคซีจี คอร์ปอเรชั่น สาขาเทพารักษ์

e22

คุณลลานา ธีระนุสรณ์กิจ” (แถวหน้าคนที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (KCG Excellence Center), “คุณวีระยุทธิ์ กุศลส่งเสริม” (แถวหน้าคนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคณะผู้บริหาร เคซีจี คอร์ปอเรชั่น  ร่วมให้การต้อนรับคุณชยุตม์  ศรีเพียร” (แถวหน้าคนที่ 7 จากซ้าย)  กรรมการสายงานฝ่ายส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงงาน เคซีจี คอร์ปอเรชั่น สาขาเทพารักษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร KCG Excellence Center และกระบวนการผลิตเนยและชีส โรงงาน ซึ่งมีการใช้เครื่องจักรใหม่คุณภาพสูง ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008,GMP CODEX,HACCP, HALAL และ HAL-Q ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบที่มีการนำมาตรฐาน HAL-Q มาประยุกต์ใช้อย่างสมบูรณ์ ทำให้กระบวนการผลิตและสินค้าได้ตรงตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค เมื่อ วันศุกร์ที่  10  กรกฎาคม 2558  ที่ผ่านมา

IMG_9225-horz