เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ 2558

     IMG_8964

คุณดวงสมร   พันธุเสน” (คนกลาง) ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณลลานา ธีระนุสรณ์กิจ” (ขวาสุด)  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร KCG  Excellence Center  และคุณวีระยุทธิ์  กุศลส่งเสริม” (ซ้ายสุด)   ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  เคซีจี คอร์ปอเรชั่น  ให้เกียรติร่วมต้อนรับลูกค้าและแขกผู้มีเกียรติที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ KCG  ที่ทำจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่  อาทิเช่น  คุกกี้,เอแคลร์,แพนเค้ก  และขนมปัง   ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2558  โซน J มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก บริเวณอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

IMG_8954-horz