กิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านตะวันใหม่

5IMG_4758   

    “คุณวิจัย  วิภาวัฒนกุล” (คนกลาง) ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์, “คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ” (ขวาสุด) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสันทนาการ  เลี้ยงอาหารกลางวัน  มอบเงินสนับสนุน และผลิตภัณฑ์  KCG ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์บ้านตะวันใหม่  อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมี “กานต์รวี เชาว์อมรพันธุ์”(ซ้ายสุด) หัวหน้าบ้านตะวันใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ กว่า 60 ชีวิต ให้ปฏิบัติตนห่างไกลยาเสพติด  เติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22  มีนาคม 2558  ที่ผ่านมา…

IMG_4769IMG_4590-horz