ปลาซาลมอนฟิลเลต์แล่ครึ่งตัวติดหนัง

Product Code:
832610002

1.1-1.4 กิโลกรัม. / ชิ้น